VoorUit

Contact

0651055937
info@vooruitproject.nl

Nieuwsbrief

10 uur

Bij VoorUit doe je minimaal 10 uur per week maatschappelijk werk in de wijk waar je woont in ruil voor woonruimte. Elke week is als volgt opgebouwd:

Per week besteed je 5 uur aan het organiseren van activiteiten. Dit zijn verschillende activiteiten, variërend van huiswerkbegeleiding en creatieve clubs voor kinderen tot (taal) activiteiten voor volwassenen. De meeste activiteiten vinden in de namiddag plaats tussen 16 en 18 uur. Je wordt ingepland op basis van je studierooster.

Daarnaast heb je wekelijks 1 uur beschikbaar om je te specialiseren in een thema. Je kunt je verdiepen in andere culturen, leren hoe je omgaat met laaggeletterdheid en taalachterstanden, je zet je in voor bewonersparticipatie of communicatie.

Iedere VoorUiter komt wekelijks thuis bij een gezin of persoon in de wijk, we noemen dit het ‘contactgezin’. Het doel hiervan is om elkaars leefwereld te leren kennen. Studenten eten vaak bij het gezin, gaan samen naar de bieb of ondersteunen de ouders bij het lezen van een moeilijke brief.

Het is erg belangrijk dat je alle activiteiten goed voorbereid. Daarnaast vergader je regelmatig met je team: in het begin van het studiejaar wekelijks, daarna tweewekelijks.


HET_7156-6 (1024x684)


Extra activiteiten

Naast de standaard 10 uur per week, zijn er incidenteel ook extra activiteiten waar je als VoorUiter aan meedoet. Zes keer per jaar organiseert VoorUit een thema-avond, waar we met alle wijken en studenten bij elkaar komen. Iedere avond leer je tijdens interactieve lezingen en workshops meer over bijvoorbeeld pedagogiek en didactiek, het samenwerken met vrijwilligers of het betrekken van ouders. Aanwezigheid bij de thema-avonden is verplicht.

Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten zoals buurtfeesten, schoonmaakacties en bewonersavonden. We verwachten dat je eens in de zoveel tijd bij zo’n activiteit je gezicht laat zien.

Uit onze ervaring blijkt dat het een aantal maanden duurt voordat je het werk je eigen hebt gemaakt. Reken er daarom op dat je in deze beginperiode waarschijnlijk meer uren inzet dan de genoemde 10 uur.