VoorUit

Contact

0651055937
info@vooruitproject.nl

Nieuwsbrief

Missie

Het is onze ambitie om laagdrempelige ontmoetingen in de wijk te organiseren. We zijn betrokken bij wat er leeft onder bewoners. In samenwerking met bewoners en partners in de buurt organiseren we activiteiten die de sociale cohesie in de wijk versterkt, kort samengevat: ‘VoorUit verbindt de wijk’.


Ontstaan

In 2007 wilde Karel Waagenaar, directeur van W&S Transition- en Interimmanagement, het 25-jarig jubileum van zijn bedrijf vieren door bij te dragen aan een maatschappelijk relevant project. Samen met Liora Eldar kwam hij op het idee om een project op te zetten geïnspireerd op het ‘open apartments project’ van de Ben-Gurion University of the Negev in Israël. Naar voorbeeld van dit project is in 2007 VoorUit in Amsterdam met zestien studenten van start gegaan in Osdorp en Slotervaart.


Werkwijze

Bij VoorUit zetten studenten zich 10 uur per week in voor de wijk waar ze wonen, in ruil voor woonruimte. De studenten zijn afkomstig van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en werken in negen wijken in Amsterdam West, Nieuw-West en Noord. Met stadsdelen en woningcorporaties maken we per wijk afspraken. Aan de hand van gedeelde prioriteiten stellen we een programma op maat samen.

Het doel van VoorUit is om de sociale cohesie in de wijk te versterken. Om de doelstelling te behalen focussen we ons op drie pijlers: Ontmoeting, Taalontwikkeling en Actief Burgerschap. Daarbij richt VoorUit zich hoofdzakelijk op kinderen van de basisschoolleeftijd en volwassenen.

reim


Ontmoeting

Buurthuizen en buurtkamers spelen een centrale rol in de ontmoeting tussen mensen in de wijk. Daarom stimuleren studenten bewoners om deel te nemen aan activiteiten in het buurthuis. Daarnaast activeren VoorUiters bewoners om zelfstandig activiteiten te organiseren. De inzet van VoorUit reikt veel verder dan de werkvloer van het buurthuis. In de wijk gaan studenten met mensen in gesprek. Door ontmoetingen groeit wederzijds begrip en wordt sociale segregatie tegengegaan. Een kenmerkend onderdeel van onze werkwijze is het contactgezin, waarbij studenten wekelijks een vast gezin bezoeken. Er ontstaan waardevolle vertrouwensrelaties en sociale netwerken die nadat studenten VoorUit verlaten vaak blijven bestaan. VoorUiters zijn betrokken bij wat er leeft in de wijk en vervullen een brugfunctie tussen bewoners en andere organisaties.


Taalontwikkeling

De wijken waar VoorUit actief is, worden gekenmerkt door taalachterstanden en laaggeletterdheid. Om taalachterstanden te voorkomen organiseren we in samenwerking met basisscholen en partners in de wijk ondersteunende taalactiviteiten.

De Nederlandse taal is voor volwassenen de toegang tot onderwijs en werk. We bieden hen daarom tijdens laagdrempelige conversatielessen de mogelijkheid om de Nederlandse taal praktisch te gebruiken. Door aan te sluiten bij persoonlijke leerdoelen wordt zelfstandigheid gestimuleerd. Zo ondersteunt VoorUit bewoners om hun weg te vinden


Actief Burgerschap

VoorUit gelooft in de eigen kracht van bewoners en stimuleert daarom actief burgerschap op ieders niveau. Buurthuizen en buurtkamers zijn de uitvalsbasis voor bewoners om activiteiten voor de buurt te ontplooien. VoorUit betrekt sleutelfiguren en vrijwilligers uit de wijk bij initiatieven die uiteindelijk zelfstandig kunnen worden voortgezet. Door samen te werken met wijkpartners creëert VoorUit een integrale aanpak waarin bewoners en studenten elkaar versterken.

Voor deelnemende studenten is VoorUit een onvergetelijke leerschool. Studenten ontwikkelen hun eigen talenten en zetten deze in tijdens het werk. Om de kwaliteit van onze werkwijze te waarborgen worden er trainingen en structurele begeleiding aangeboden. Daarnaast ontwikkelen studenten een warme band met de plek waar ze wonen en voelen zich thuis in de wijk. De uitwisseling tussen verschillende culturen en achtergronden laat vaak een blijvende interesse en verbondenheid na.


Meldcode

Binnen VoorUit maken wij gebruik van een meldcode bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een gecertificeerd aandachtsfunctionaris bewaakt de implementatie van de meldcode.