Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

ANBI-certificering [OLD]

Stichting Studenten voor Samenleving is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie aan VoorUit is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie en bereken het fiscale voordeel van je gift.

Jaarverslag VoorUit 2016

Jaarrekening VoorUit 2016

Jaarrekening VoorUit 2015

Jaarverslag VoorUit 2015

Jaarrekening VoorUit 2014

Jaarverslag VoorUit 2014

Jaarrekening VoorUit 2013

Jaarverslag VoorUit 2013

Privacybeleid


KVK-nummer

VoorUit is een project van de Stichting Studenten voor Samenleving, KvK-nummer: 34297687. Het doel van de stichting is om bij te dragen aan de sociale cohesie van wijken door participatie van bewoners te bevorderen.