Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Een betere buurt, gezonder gedrag

Een betere buurt, gezonder gedrag

Mensen die hun buurt als positief ervaren vertonen gezonder gedrag! Deze groep mensen beweegt meer én eet minder ongezond. Zo blijkt uit een onderzoek van een internationaal project genaamd SPOTLIGHT. Zij keken naar de invloed van de buurt op zaken als overgewicht en obesitas. Hoofdonderzoeker van dit onderzoek was Jeroen Lakerveld van VUmc.

Uit dit onderzoek blijkt dat laagopgeleiden hun buurt als minder positief ervaren. Dit heeft te maken met het feit dat deze buurten vaak minder aantrekkelijk zijn qua aanzicht, zo is er minder groen en zijn de huizen minder goed onderhouden. Daarnaast blijkt dat in buurten waarin bewegen wordt gefaciliteerd ook daadwerkelijk meer bewogen wordt en dat bewoners uit buurten waar meer sociale cohesie is hun gezondheid als beter ervaren dan in wijken waar dit niet het geval is.

Des te meer reden voor VoorUit om sociale cohesie binnen wijken te stimuleren en activiteiten gericht op sport & bewegen te faciliteren.
Bron: Website VU

Tekst: Mara Haverkort