Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Kennis voor elkaar

VoorUiters zijn open en leergierig. Wij laten ons inspireren door de mensen die we in de wijk ontmoeten en beschouwen onze aanwezigheid in de wijk als een voortdurende leerschool voor onszelf. Maar ook buiten de wijk zijn wij altijd op zoek naar kennis waarmee wij onze activiteiten en projecten nog waardevoller kunnen maken.

Kennis uit de wetenschap en uit de praktijk. Kennis van partners, onderzoekers en jongeren die niet bij VoorUit actief zijn, maar vanuit hun opleiding iets voor de wijk willen betekenen. Kennis voor elkaar. Dit doen we aan de hand van verschillende projecten:

COMMUNITY SERVICE LEARNING

Bij CSL leren studenten om hun academische kennis en vaardigheden in te zetten voor de maatschappij. Meer over CSL

DE ALLIANTIE EENZAAMHEID

De Alliantie Eenzaamheid is een samenwerking meerdere partijen met als doel opzetten, monitoren en aanscherpen van initiatieven binnen het thema eenzaamheid. Meer over Alliantie Eenzaamheid

NEXT

Als partners bij NEXT hebben wij de ambitie om samen nog meer verbinding mogelijk te maken in Nieuw-West. Meer over NEXT

NIEUW-WEST STUDEERT

Een samenwerking met als doel de onderwijsprestaties en de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren in Nieuw-West te stimuleren. Meer over Nieuw-West studeert

VOORUIT STAGES

Wij bieden studenten van het ROC de kans bij ons stage te lopen. Meer over VoorUit stages

Community Service Learning

Community Service Learning (CSL) is een onderwijsvorm die bij de VU is geïntroduceerd. Bij CSL leren studenten om hun academische kennis en vaardigheden in te zetten voor de maatschappij. Ze dragen bij aan oplossingen voor maatschappelijk actuele vraagstukken. Tijdens hun studie leren ze al om te ervaren welke impact wetenschappelijke kennis kan hebben op de maatschappij. Zelf doen ze ook nieuwe vaardigheden op, zoals interculturele competenties, leren samenwerken in diverse groepen en praktische inzetbaarheid van opgedane kennis. Ook voor docenten is CSL belangrijk omdat het input oplevert voor onderwijsvernieuwing.

Bij VoorUit zijn we erg overtuigd van de waarde van CSL, zowel voor de maatschappij als voor de student. Wij werken dan ook structureel met de VU samen bij verschillende CSL-projecten, waaronder de alliantie ‘eenzaamheid in Nieuw-West’ en de week van de impactmeting.

Afgelopen jaar was ik projectassistent Community Service Learning bij VoorUit. Een bijzondere rol, waarin ik de academische wereld van de VU samenbracht met de praktijkervaren VoorUit studenten. We hebben ons gericht op thema’s als eenzaamheid, jongeren- en ouderenwerk en maatschappelijke draagkracht. Een fijne rol, waarin ik een verbindende schakel kon zijn tussen de theorie van de tekentafel en de altijd verrassende praktijk in de wijk.

Daan Schoten

Projectassistent CSL

De Alliantie Eenzaamheid

In verschillende wijken waarin VoorUit actief is, is eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem. Het is bovendien een heel complex probleem, waarvoor een doordachte aanpak nodig is. Daarom is VoorUit aangesloten bij de Alliantie Eenzaamheid.

De Alliantie Eenzaamheid is een samenwerking tussen de VU, de HvA, BOOT, Combiwel, Stadsdeel Nieuw-West en VoorUit. Deze partijen willen graag samen kennis verzamelen, delen en borgen over eenzaamheid in Nieuw-West. Als Alliantie willen wij deze kennis gebruiken voor het opzetten, monitoren en aanscherpen van initiatieven tegen eenzaamheid.

Nieuw-West Studeert

Nieuw West Studeert is een samenwerking tussen VoorUit, Stichting Studiezalen, het Calvijn College en de VU, met support van stadsdeel Nieuw-West.

Samen hebben wij de ambitie om bij te dragen aan de onderwijsprestaties en de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren in Nieuw-West.
Daarom hebben wij een studiezaal opgericht in het Calvijn College voor MBO4-, HBO- en WO-studenten. In de studiezaal kan uiteraard gestudeerd worden, maar we moedigen studenten ook aan om elkaar te leren kennen en een community te vormen. Daarnaast willen we programma’s organiseren om de jongeren handvatten te bieden voor bijvoorbeeld plannen, solliciteren en netwerken. Ook zien wij deze locatie als uitvalsbasis voor CSL-projecten in Nieuw-West.

De studiezaal is geopend van maandag tot en met vrijdag, van kwart over vijf ‘s middags tot half elf ’s avonds.

VoorUit Stages

Al jaren hebben wij een waardevolle samenwerking met het ROC van Amsterdam. Studenten van het ROC kunnen bij VoorUit stagelopen. Dat zijn stages voor ROC’ers die, om welke reden dan ook, een eerdere stage elders niet afgerond hebben. Wij bieden deze ROC’ers een vervangend stagetraject van acht weken, waarin de studenten bij twee activiteiten van VoorUit aansluiten. Gedurende de stage werkt de student met de VoorUiters mee aan de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. De VoorUiters treden op als stagebegeleider.

De praktijk leert dat dit een bijzondere samenwerking is. Voor VoorUiters is het fijn om te kunnen bouwen op de vaardigheden van de ROC-studenten en om te kunnen oefenen met de rol van stagebegeleider. Voor ROC’ers is het fijn om samen te werken met andere jongeren die zelf ook student zijn. De ROC’ers en de VoorUiters gaan op authentieke wijze met elkaar om en leren elkaar daardoor kennen en waarderen. Door het bestaan van deze stages wordt schooluitval voorkomen.

Ik heb dit jaar met veel plezier de coördinatie van de stages binnen VoorUit verzorgd. De stages zijn natuurlijk waardevol voor de ROC’ers, maar zeker ook voor de VoorUiters. Zij leren net zo veel van de ROC’ers als andersom.

Toon de Vries

Projectassistent CSL

Ik zie studenten binnenkomen die bij een eerdere stage een vervelende ervaring hebben opgedaan. Dankzij de stages bij VoorUit zie ik dat deze studenten opbloeien en dat hun zelfvertrouwen en plezier toeneemt.

Hester van der Hoeven

Leerwerkcoach/Loopbaanadviseur ROC van Amsterdam