Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Kennisalliantie Duurzaamheid

Kennisalliantie Duurzaamheid

De Kennisalliantie Duurzaamheid is opgericht om vraagstukken rondom duurzaamheid in Nieuw-West te bespreken, samen met onderwijs -en onderzoeksinstellingen, lokale organisaties en betrokken bewoners. Zo willen we kennis delen en vraagstukken een plek geven in het hoger onderwijs.

Eerlijke energietransitie

Duurzaamheid is een breed begrip. De betrokken kernpartijen van de alliantie (VoorUit, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit, Openbare Bibliotheek Amsterdam en Buurtcampus Nieuw-West) vonden elkaar op de thema’s vergroening, circulaire economie en afval, voedsel en klimaat (adaptatie) en energietransitie.
Voor het seizoen 2023-2024 is het thema eerlijke energietransitie als focus gekozen. Ook gaan we kijken naar huisvesting als onderdeel van eerlijke energietransitue

De transitie naar een aardgasvrije stad brengt sociale en technische problemen met zich mee. Hoe kunnen we de kennis die aanwezig is bij lokale initiatieven, de gemeente en kennisinstituten samenbrengen, zodat we een inclusieve en rechtvaardige energietransitie kunnen vormgeven met elkaar?

Acties

Op 17 mei 2022 organiseerde de Kennisalliantie Duurzaamheid de eerste ‘meet & match’ voor maatschappelijke partijen uit Amsterdam Nieuw-West en docenten en onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

Inmiddels zijn er al zes ontmoetingen geweest rondom dit thema. Ook zijn er energiecoaches getraind en hebben allerlei partijen elkaar gevonden in maatregelen tegen de enorme energiearmoede die Amsterdam en de metropool treffen.

Student & Stad in Gesprek

In december 2022 vond op vijf plekken in de stad Student & Stad in Gesprek plaats: dialoogsessies over een eerlijke energietransitie. Deze sessies werden begeleid door studenten. In februari 2023 zijn we weer bijeengekomen om de uitkomsten van die gesprekken uit te wisselen en daaruit voortkomende vraagstukken in het onderwijs te beleggen.

Sluit je aan!

Vier redenen om mee te doen

1. Draag bij aan een meer inclusieve en rechtvaardige energietransitie in Amsterdam.

2. Breid je netwerk rondom het thema energietransitie uit met andere lokale initiatieven, docenten en onderzoekers van de VU en HvA.

3. Vind nieuwe invalshoeken en oplossingen voor vraagstukken waar je in jouw organisatie tegenaan loopt.

4. Creëer nieuwe, concrete mogelijkheden voor het verbinden van interdisciplinair onderzoek en onderwijs aan de maatschappelijke behoeften in Amsterdam Nieuw-West.

Aanmelden of meer informatie?
Mail naar vincent@vooruitproject.nl