Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Kennisalliantie Eenzaamheid

De Alliantie Eenzaamheid

In verschillende wijken waarin VoorUit actief is, is eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem. Het is bovendien een heel complex probleem, waarvoor een doordachte aanpak nodig is. Daarom is VoorUit aangesloten bij de Alliantie Eenzaamheid.

De Alliantie Eenzaamheid is een samenwerking tussen de VU, de HvA, BOOT, Combiwel, Stadsdeel Nieuw-West en VoorUit. Deze partijen willen graag samen kennis verzamelen, delen en borgen over eenzaamheid in Nieuw-West. Als Alliantie willen wij deze kennis gebruiken voor het opzetten, monitoren en aanscherpen van initiatieven tegen eenzaamheid.

Werkconferentie Eenzaamheid 

We hebben niet stilgezeten! Juist in deze tijd is het extra belangrijk dat we elkaar weten te vinden, de verbinding met elkaar kunnen opzoeken en elkaar kunnen ondersteunen. Op de conferentiedag in februari 2024 zullen we samenwerken met jongeren en professionals om een interactieve sessie en training over eenzaamheid te organiseren. De kennisalliantie eenzaamheid, in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West, heeft ons deze opdracht gegeven. We nodigen jongeren en jongerenwerkers uit om gezamenlijk te onderzoeken hoe we de drempel kunnen verlagen om het gesprek over eenzaamheid aan te gaan.


Heb je hier vragen over, mail dan naar qusai@vooruitproject.nl

Learn more