Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Kennisalliantie Eenzaamheid

De Alliantie Eenzaamheid

In verschillende wijken waarin VoorUit actief is, is eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem. Het is bovendien een heel complex probleem, waarvoor een doordachte aanpak nodig is. Daarom is VoorUit aangesloten bij de Alliantie Eenzaamheid.

De Alliantie Eenzaamheid is een samenwerking tussen de VU, de HvA, BOOT, Combiwel, Stadsdeel Nieuw-West en VoorUit. Deze partijen willen graag samen kennis verzamelen, delen en borgen over eenzaamheid in Nieuw-West. Als Alliantie willen wij deze kennis gebruiken voor het opzetten, monitoren en aanscherpen van initiatieven tegen eenzaamheid.