Pieter Calandlaan 3, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Onze missie

‘VoorUit verbindt de wijk’

Missie
VoorUit verbindt de wijk. Community building staat centraal binnen VoorUit. Een functionele community zorgt voor haar leden, haar bezit en openbare ruimte. Een functionele community heeft oog voor inclusiviteit en benut talenten. Dat levert leefbare, prettige wijken op waarin bewoners regie over hun eigen leven ervaren. VoorUit draagt hier sinds 2008 aan bij door activiteiten met bewoners en interventies in de fysieke ruimte waar ze actief is.

Visie
Door te focussen op verbinding creëert VoorUit een integrale aanpak waarin bewoners, studenten en organisaties zich samen sterk maken voor een sterke community. VoorUit verbindt niet alleen individuen en partijen in de wijk maar draagt ook bij aan de verbinding tussen de academische wereld, de systeemwereld en de leefwereld in de wijken waar ze actief is. Partners committeren zich met VoorUit aan investeren in de wijk en haar bewoners. Dit vertaalt zich in de wijze waarop doelen, werkwijze, initiatieven en financiering bepaald, ontwikkeld, gerealiseerd, geëvalueerd en verbeterd worden. Deze werkwijze levert een gezamenlijk ervaren urgentie, betrokkenheid en uiteindelijk grotere impact op.


Doelstelling

VoorUit is actief in wijken waar de verhoudingen niet vast staan. Waar ruimtelijke ontwikkeling gaande is of juist nog even op zich laat wachten. Waar theoretische concepten over samen wonen in diverse wijken praktijk moeten worden. Termen als eigenaarschap, zelf- en samenredzaamheid, participatiemaatschappij staan in de beleidsstukken. De bewoners krijgen nieuwe voordeuren. Maar wat er achter de voordeuren gebeurt is het meest essentieel. Daarin helpt VoorUit.  VoorUit helpt mensen een beter leven op te bouwen. Een zachte kracht met harde resultaten: een positief effect op veiligheid, gezondheid, armoede, opleidingsniveau en betrokkenheid bij de woonomgeving. Dat doet ze door in overleg met stakeholders prioriteiten te stellen in een wijkplan en dat te concretiseren in verschillende activiteiten en projecten. VoorUit blijft zolang ze verschil kan maken. Door de duurzame informele contacten die studenten leggen en onderhouden verdienen ze vertrouwen. VoorUit-teams hebben een voorbeeldfunctie in de wijk. Zij signaleren kansen, gaan in gesprek met buren, initiëren laagdrempelige, zinvolle en verbindende activiteiten en nemen hun verantwoordelijkheid als actieve bewoner in wijkorganen en buurtkamers. Ook geven zij feedback aan de stakeholders van VoorUit over haalbaarheid, urgentie en prioriteiten die zij bij bewoners ervaren.

Daarnaast zijn VoorUiters kwartiermakers voor studenten en onderzoekers die in het kader van CSL actief worden in de wijk. VoorUit betrekt sleutelfiguren en vrijwilligers uit de wijk bij initiatieven die uiteindelijk zelfstandig kunnen worden voortgezet en bij onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. VoorUiters zijn sensitief in het benaderen van bewoners en wijkpartners en helpen academici op een effectieve manier contact te maken en onderzoek te doen.

Leergierig en effectief

Voor deelnemende studenten is VoorUit een onvergetelijke leerschool. Studenten ontwikkelen hun eigen talenten en zetten deze in tijdens het werk. Zij verbinden hun eigen (academische) ontwikkeling aan die van VoorUit en de wijk. Zij wonen samen, leren samenwerken en inspireren elkaar studie en inzet in de wijk te verbinden. VoorUit biedt kansen en perspectief. Studenten stromen in als teamlid en kunnen doorgroeien naar wijkcoördinator en projectleider of trainer en coach. Oud-VoorUiters zien we terug als opbouwwerker, kunstenaar of onderzoeker in de wijk.

Om de kwaliteit te borgen organiseert VoorUit trainingen en structurele begeleiding.  Maar de meeste kennis ontstaat door reflectie op de dagelijkse praktijk. We leren het liefste samen met onze partners en verankeren via train-de-trainerconcepten de kennis in de organisatie en haar mensen.

VoorUit benut haar experimenteerruimte om tot creatieve, effectieve vormen van community building te komen. Ze doet dat onder andere via de CSL-projecten van de VU. Maar ook samen met bewonerscommissies, ambtenaren van de stadsdelen, denkers en doeners van de corporaties.

Aan deze partners voegt VoorUit graag ook commerciële partijen toe: bedrijven met een belang in de community die hun (humane) kapitaal willen inzetten om de wijken waar Voorit actief is te versterken in de vorm van social return on investment of maatschappelijk betrokken ondernemen.