Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Missie

Samen wonen, werken en leren in de buurtMissie

VoorUit werkt aan buurten waar iedereen zich thuis voelt en kan ontwikkelen, door de energie van jongeren te verbinden aan maatschappelijke thema’s die lokaal spelen.

Visie
Onze visie laat zich kenmerken door de volgende uitgangspunten:

Wonen en werken in de buurt
Teams van studenten of starters wonen in de buurten waar VoorUit actief is en organiseren hier activiteiten. We delen dezelfde leefomgeving en zijn benaderbaar als actief medebewoner. We leren de buurt van binnenuit kennen en komen bij mensen thuis. Op deze manier ontstaan er informele relaties en horen we wat er leeft en speelt in de buurt.

Samen met bewoners
We vertrekken vanuit de eigen kracht van de buurt en stimuleren bewoners zelf actief te worden. Buurtkamers spelen hierbij vaak een belangrijke rol. Samen met bewoners en maatschappelijke organisaties programmeren en beheren we de buurtkamers. Door in gesprek te gaan onderzoeken we wat bewoners vinden en willen en sluiten daar de activiteiten op aan. We dagen onszelf en partners uit om bewoners mee te laten beslissen en ondervertegenwoordigde groepen een stem te geven.

Leren door te doen
De complexe vraagstukken waar we aan werken kennen geen eenvoudige oplossingen. Daarom zien we de buurt als een plek om te leren. Via maatschappelijke stages en Community Service Learning koppelen we de kracht van kennisinstellingen aan lokale uitdagingen. We delen onze inzichten en ervaringen met organisaties in het werkveld en met de buurt. Zo leren we van de praktijk en van elkaar.

Integraal en buurtgericht
Onze buurtgerichte aanpak ontstaat in nauwe samenwerking met bewoners, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke uitdagingen zijn vaak met elkaar verbonden en iedere buurt heeft weer iets anders nodig. Daarom werken we met een brede blik aan verschillende thema’s. Vanuit een integrale visie kijken we wat bij VoorUit past. Zo ontstaat een ambitieus plan op maat.

Iedereen kan meedoen!
We streven naar een inclusieve samenleving die gelijke kansen biedt aan iedereen. Deze ambitie vertaalt zich naar wat we doen in de buurt en in onze eigen organisatie. We stimuleren talentontwikkeling en verlagen waar mogelijk drempels die deelname aan de samenleving belemmeren. We zien taal- en digitale vaardigheden ook als belangrijke vaardigheden om te participeren.

Leefbare buurten
We werken aan groene, schone en veilige buurten waar het prettig wonen is. We geloven in de kracht van goede communicatie tussen bewoners, sociale netwerken en sociale cohesie waarbij publieke ruimtes goed worden beheerd. We zien het verduurzamen van buurten als een kans om het welzijn van bewoners te verhogen.

Door de energie van jongeren
Het enthousiasme en de energie van jonge mensen werkt aanstekelijk. Zij komen vaak met nieuwe ideeën en verfrissende vragen. We zijn zuinig met en trots op onze talentvolle en ambitieuze vrijwilligers die studeren of net afgestudeerd zijn. Via trainingen en workshops stimuleren we hen om zich te blijven ontwikkelen. We geloven dat deelname aan VoorUit een ervaring voor het leven is die de blik op de maatschappij voorgoed verandert.