Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Onderzoek met de Wijk

Wat is Onderzoek met de Wijk?
Onderzoek met de Wijk is een trainingsprogramma waarin we onze studenten ondersteunen in het ophalen van signalen en in co-creatie samen met bewoners programmering opzetten.

READ MORE

Waarom doen we Onderzoek met de Wijk?
De signalen die de studenten ophalen worden in het activiteitenprogramma opgenomen en er worden nieuwe relaties met bewoners gevormd. De thema’s en vragen die onze VoorUiters ophalen, worden onderzoeksvragen voor VU studenten die via Community Service Learning onderzoek doen in VoorUit buurten. Dit ontwikkelen we door in het Wetenschap met de Wijk programma.


We investeren op deze manier in de wijze waarop onze studenten, die een unieke positie hebben als bewoners van de buurt, signalen ophalen en hiermee duurzame verbindingen creëren.

READ MORE

Wat doe je als student?

In de workshop reeks leren studenten hoe zij signalen kunnen ophalen, ze verrichten onderzoek en ontwikkelen een uitnodigende manier om gesprekken aan te gaan met buurtbewoners die zich nog niet in hun vaste netwerk bevinden. Hierna worden de opgehaalde signalen en gemobiliseerde, gemotiveerde buurtbewoners samengebracht in de co-creatie van activiteiten..