Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Onderzoek: VoorUiters blijven graag in buurt wonen

Onderzoek: VoorUiters blijven graag in buurt wonen

Als student sociale geografie en planologie heb ik voor mijn bachelor scriptie onderzoek gedaan naar de mate van sociaal kapitaal, buurtbinding en buurtparticipatie van studenten binnen hun buurt.

Bij sociaal kapitaal gaat het om de relaties die mensen hebben met anderen wat hun zal helpen bepaalde middelen te verkrijgen, bijvoorbeeld als je een stuk gereedschap nodig hebt kunnen bepaalde relaties zoals misschien je buurman je hiermee helpen je dit te krijgen.

Daarnaast gaat het er bij buurtbinding om of mensen zich thuis voelen in hun buurt en of ze zich onderdeel voelen van een gemeenschap binnen hun buurt. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen studenten die iets van tegenprestatie moeten doen voor hun woning, zoals de studenten van VoorUit, en studenten die dit niet hoeven doen en of dit van invloed is op het sociaal kapitaal, buurtbinding en buurtparticipatie van studenten.

Eén onderzoeksgroep waren de studenten van VoorUit uit Osdorp de Punt. Uit dit onderzoek komt er naar voren dat er bij projecten zoals VoorUit die het contact met buurtbewoners stimuleren de mate van sociaal kapitaal en buurtbinding veel hoger is dan bij studenten waar dit niet gestimuleerd wordt.

De studenten van VoorUit geven aan veel mensen binnen de buurt te kennen en ze zich onderdeel voelen van verschillende gemeenschappen binnen de buurt. Wat als gevolg heeft dat alle geïnterviewde studenten aangeven wanneer het mogelijk is binnen de buurt te willen blijven wonen en naar verwachting, hoewel in vele mindere maten, betrokken blijven bij de buurt en zich op bepaalde vlakken blijven inzetten voor de buurt.

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat woningen waarvoor een tegenprestatie moet worden gedaan die er voor zorgen dat studenten contacten opbouwen met buurtbewoners die het sociaal kapitaal en de sociale binding vergroot een positieve invloed zullen hebben op de mate van participatie van studenten in hun buurt.

Tekst: Lotte Bruinsel, Beeld: Thijs Paanakker

Het onderzoek werd gedaan door Lotte Bruinsel in het kader van haar studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie met als titel ‘studenten als magische kracht in Nieuw-West?’ werd beoordeeld met een 7,8. Van harte! Het onderzoek is op te vragen via info@vooruitproject.nl