Pieter Calandlaan 3, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Onze missie

‘VoorUit verbindt de wijk’

Missie
VoorUit verbindt de wijk. Community building staat centraal binnen VoorUit. Een functionele community zorgt voor haar leden, haar bezit en openbare ruimte. Een functionele community heeft oog voor inclusiviteit en benut talenten. Dat levert leefbare, prettige wijken op waarin bewoners regie over hun eigen leven ervaren. VoorUit draagt hier sinds 2008 aan bij door activiteiten met bewoners en interventies in de fysieke ruimte waar ze actief is.

Visie
Door te focussen op verbinding creëert VoorUit een integrale aanpak waarin bewoners, studenten en organisaties zich samen sterk maken voor een sterke community. VoorUit verbindt niet alleen individuen en partijen in de wijk maar draagt ook bij aan de verbinding tussen de academische wereld, de systeemwereld en de leefwereld in de wijken waar ze actief is. Partners committeren zich met VoorUit aan investeren in de wijk en haar bewoners. Dit vertaalt zich in de wijze waarop doelen, werkwijze, initiatieven en financiering bepaald, ontwikkeld, gerealiseerd, geëvalueerd en verbeterd worden. Deze werkwijze levert een gezamenlijk ervaren urgentie, betrokkenheid en uiteindelijk grotere impact op.