Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Partners en fondsen

De projecten van VoorUit kunnen wij realiseren dankzij de woningen die woningcorporaties ter beschikking stellen, financiële bijdragen vanuit de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, de VU en financiële bijdragen van verschillende vermogensfondsen. Wij zijn alle partners en fondsen zeer erkentelijk voor hun (deels anonieme) bijdragen.

Partners

Fondsen