Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyreglement VoorUit
VoorUit verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door VoorUit en haar teams in de wijk.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt VoorUit persoonsgegevens?
VoorUit verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  1. Deelnemers aan onze activiteiten (kinderen en volwassenen)
  2. Studenten die interesse tonen in VoorUit en solliciteren op een functie
  3. Vrijwilligers die namens VoorUit activiteiten faciliteren en organiseren in de wijk
  4. Mensen die werken bij een corporatie, stadsdeel of andere organisatie waarmee we samen werken
  5. VoorUiters die namens VoorUit wonen en werken in de wijk
  6. Ex-VoorUiters die onze alumnigroep vormen
  7. Personeelsleden en stagiaires
  8. Bestuursleden van stichting Studenten voor Samenleving

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De direct betrokken teameenheid verwerkt je persoonsgegevens.
Dat kan zijn een wijkteam of de projectleiding.

Waarvoor verwerkt VoorUit persoonsgegevens?
Als je aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.  Als je eenmaal VoorUiter, medewerker, vrijwilliger, deelnemer of relatie van VoorUit bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren. Maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom statistische analyses, maar ook verantwoording naar fondsen en subsidieverstrekkers.

Verwerkt VoorUit ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat aan ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier voor als je op excursie gaat met een groep. VoorUit controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat VoorUit met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de organisatie, of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je deelname worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals aantal deelnemers over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Recht op vergetelheid en verzet
Wil je dat VoorUit persoonlijke gegevens verwijderd? Neem dan contact op via info@vooruitproject.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *