Louwesweg 6, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Voor Starters

‘Als starter zet je je minimaal vijf uur per week in voor de buurt of het pand waarin je woont’

Wat doe je als starter bij VoorUit?

Bij VoorUit zet je je als starter minimaal vijf uur per week in voor je woonomgeving in ruil voor een maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding. Daarnaast krijg je een huurwoning toegewezen op de plek waar je vrijwilligerswerk doet. Je maakt onderdeel uit van een zelfsturend team. Het doel is om medebewoners te activeren en met hen bij te dragen aan de leefbaarheid in de buurt.

Jouw vijf uur? Die zijn als volgt ingedeeld:

Community building – 2 uur per week
Je bent gangmaker op de plek waar je woont. Dit houdt  in dat je regelmatig in gesprek gaat met je buren. Je kent bewoners en fungeert als aanspreekpunt. Je stimuleert en activeert bewoners om zelf bij te dragen aan een prettig woonklimaat. Denk aan het bieden van ondersteuning bij het aanvragen van een bewonersinitiatief, het opzetten van een bewonersvereniging of het werven van bewoners voor activiteiten.  Je faciliteert online contact via Whatsappgroepen en stimuleert de meldingsbereidheid van bewoners richting stadsdeel of de woningcorporatie. Kortom: je helpt je buur op weg naar de juiste partij, zonder er zelf tussen te zitten. Je hebt een signalerende en doorverwijzende functie. Dit geldt zowel voor positieve signalen als voor signalen van zorg.


Persoonlijk takenpakket – 2 uur per week

Je maakt deel uit van een zelfsturend team. Binnen het team worden verschillende taken verdeeld en heeft iedereen een eigen takenpakket. Denk bijvoorbeeld aan:

✓ Het aansluiten bij lokale overlegorganen en overleggen met partners in de buurt

✓ Aansluiten bij actieve bewonersgroepen zoals buurt- en bewonersverenigingen of deze (helpen) opzetten.

✓ Contact met bijzondere bewonersgroepen zoals: statushouders, senioren en actieve buurtbewoners.

✓ Het beheer van buurtkamers en/of gemeenschappelijke activiteitenruimtes.

✓ Het organiseren van evenementen of acties die aansluiten bij de behoeften uit de buurt of die de sociale samenhang bevorderen.
✓ Het maken en verspreiden van flyers, een nieuwsbrief voor bewoners en het beheren van de mail

✓ Het bijhouden van declaraties en beheer van budgetten.

Weekoverleg – 1 uur

Wekelijks heb je met je team een overleg. Aanwezigheid bij dit overleg is verplicht. Daarnaast zijn er regelmatig trainingen en intervisies waaraan je deelneemt.

 

Wonen en werken bij VoorUit

Om als vrijwilliger te kunnen werken bij VoorUit is het nodig om te wonen in de betreffende buurt of het betreffende pand. VoorUit heeft daartoe afspraken gemaakt met de betrokken woningcorporatie(s). De woningcorporatie maakt een uitzondering op de reguliere woningtoekenning voor VoorUit.

Als vrijwilliger accepteer je de woonruimte als onlosmakelijk onderdeel van het vrijwilligerswerk. Als je stopt met het vrijwilligerswerk bij VoorUit of  VoorUit de overeenkomst ontbindt, zul je de woning verlaten. Er is een opzegtermijn van twee maanden. Naast je vrijwilligersovereenkomst teken je een jongerencontract waardoor je voor de duur van maximaal 5 jaar gebruik kunt maken van de woning.

Voor je vrijwilligerswerk krijg een maximale vrijwilligersvergoeding (in 2021 geïndexeerd op €1800 per jaar). Daarnaast bieden wij training en intervisie.

Dit ben jij

✓ Je bent aantoonbaar verbonden met Amsterdam doordat je er bijvoorbeeld vrijwilligerswerk hebt gedaan, bent opgegroeid of hebt gewoond;

✓ Je bent tussen de 21 en 28 jaar;

✓ Je bent al aan het werk of zit in de afrondende fase van je studie

✓ Je bent vijf uur per week beschikbaar en kunt het vrijwilligerswerk goed combineren met andere werkzaamheden;

✓ Je bent sociaal vaardig en vindt het leuk om buurtgenoten te activeren;


✓ Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden;


✓ Je hebt een open houding en houdt ervan om mensen met elkaar te verbinden;


✓ Je houdt van werken in een teamverband en komt je afspraken na;


✓ Je werkt oplossingsgericht en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en doorzettingsvermogen

 

Voorbeeldwoningen

 

Bekijk hier een paar voorbeeldwoningen:

 
 

Aanmelden

Momenteel zijn alle plekken voor starters ingevuld.