Pieter Calandlaan 3, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Stek West

Over Stek West

VoorUit is sinds begin 2020 actief in het complex Stek West. Hier wonen vier VoorUiters samen met 70 jonge Amsterdammers en 20 statushouders in de leeftijd van 23 t/m 28 jaar. De VoorUiters werken 6 uur voor VoorUit in ruil voor huurkorting.

We zijn in dit complex actief als Community Builders. We zorgen ervoor dat bewoners met elkaar in gesprek gaan en dat er afspraken worden gemaakt over het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Dit doen we door het organiseren van gangdiners en -gesprekken.

Alle vacatures voor vrijwilligers in Stek West zijn vervuld. Wil je je toch aanmelden voor vergelijkbare woonprojecten voor starters kijk op vooruitproject.nl/starters

We ondersteunen projecten rondom een groene woonruimte en het opzetten van een bewonersvereniging.

VoorUit zorgt voor verbinding tussen statushouders en andere bewoners. We hebben nauw contact met organisaties als WPI en Vluchtelingenwerk.

Ondersteund door VoorUit is er door bewoners een taalcafé opgezet waar eens in de twee weken Nederlands kan worden geoefend.

We organiseren daarnaast activiteiten met en voor de buurt, zoals bijv. balkonbingo (zie foto). Ook is er een nieuwsbrief waar al veel bewoners op zijn geabonneerd.

Contactgegevens Stek West

Neem contact op met ons