Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Studenten worden taalvrijwilliger

Studenten worden taalvrijwilliger

Maar liefst 27 VoorUiters volgden de afgelopen drie weken de training tot taalvrijwilliger van Taal voor het Leven. Onder de bezielende leiding van Elleke Radstake werden er praktische tips uitgewisseld hoe je om kunt gaan met laaggeletterdheid. Op welke manier kun je iemand ondersteunen in het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals rekenen, schrijven, lezen en digitale vaardigheden? Hoe besteedt je aandacht aan zelfredzaamheid en zorg je dat deelnemers hun motivatie behouden?

In ons dagelijks leven heeft taal veel verschillende functies. Door taal kunnen we beschrijven, vragen stellen en onze emoties uiten. Het omvat hoe we ons tot elkaar verhouden, elkaar begrijpen en verstaan. Een nieuwe taal leren, is in wezen een nieuwe wereld begrijpen. Als je de taal van het land waarin je woont niet machtig bent, heeft dat behoorlijke gevolgen. Een taalachterstand of laaggeletterdheid kan ertoe leiden dat mogelijkheden ineens onmogelijkheden worden. Dat deelname aan die ‘nieuwe wereld’ minder vanzelfsprekend wordt.

Door het organiseren van activiteiten wil VoorUit een bijdrage leveren aan het verhogen van de taalvaardigheid in kwetsbare wijken in Amsterdam. Door dichtbij huis een laagdrempelig aanbod te creëren, kan een nieuwe wereld geopend worden. Op deze wijze wordt taal de sleutel om deel te nemen aan de maatschappij.

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat studenten dankzij de training beter kunnen inspelen op de vragen die vanuit bewoners leven. We zijn daarom erg blij met de training van Taal voor het Leven. We wensen alle VoorUiters veel succes om het geleerde in praktijk te brengen.