Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Seminar: ‘Tot hoever reikt de kracht van actieve burgers?'

Seminar: ‘Tot hoever reikt de kracht van actieve burgers?'

Ruim een jaar geleden overleed plotseling Karel D. Waagenaar, oprichter en voorzitter van VoorUit. Ter nagedachtenis aan Karel en zijn inzet voor onze organisatie willen we jaarlijks een bijeenkomst organiseren over een thema dat ons werk raakt.

Vorig jaar stonden we stil bij het thema: ‘de participatiemaatschappij: wie heeft de regie?’. Dit was een geslaagde middag waarin verschillende perspectieven op het onderwerp, van zowel studenten, professionals en participerende bewoners, werden belicht. Dit filmpje geeft een goede impressie van het vorige seminar.

We willen dit jaar een stapje verder kijken. Wie zijn eigenlijk die participerende burgers en wat hebben ze nodig om hun werk te doen? Tot hoever reikt het organiserend vermogen van bewoners en waar is er ondersteuning nodig? Mogen we eisen stellen aan vrijwilligerswerk?

Naar deze bijeenkomst zal een gemengd publiek komen met (oud-)studenten van VoorUit, medewerkers van woningcorporaties, stadsdelen, universiteiten, lokale wijkpartners en andere geïnteresseerden.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 19 mei van 15:30-18:00 in de Skydale-zaal van woningcorporatie Rochdale aan het Bos en Lommerplein 303 te Amsterdam. Lijkt het jou ook leuk om hierbij aanwezig te zijn? Via deze link kun je je opgeven voor de avond.