Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Tweede kansstages: een samenwerking om trots op te zijn

Tweede kansstages: een samenwerking om trots op te zijn

Al drie jaar heeft VoorUit een waardevolle samenwerking met het ROC van Amsterdam. Studenten van het ROC kunnen bij VoorUit namelijk tweede kansstageslopen. Wat houdt dat in? 

Alle ROC-studenten doen stages voor hun opleiding. Soms, om welke reden dan ook, lukt het studenten niet om hun stage te halen. Natuurlijk verdienen die studenten een tweede kans. Daarom kunnen zij een vervangend stagetraject doen door aan te sluiten bij activiteiten van VoorUit. Dit is een traject van acht weken waarin de ROC-student bij twee activiteiten in de wijken van VoorUit aansluit. Gedurende de stage werkt de student met de VoorUiters mee aan de voorbereiding en uitvoering van deze activiteiten. De VoorUiters treden op als stagebegeleider van de ROC-student. 

De praktijk leert dat dit een bijzondere samenwerking is. Voor VoorUiters is het superfijn om te kunnen bouwen op de vaardigheden van de ROC-studenten. De studenten zijn veerkrachtig en praktisch ingesteld. Ze hebben vaak al ervaring opgedaan met soortgelijke activiteiten en doelgroepen en kunnen dan ook een waardevolle bijdrage leveren. Bovendien leren VoorUiters veel van hun rol als stagebegeleider. Ze kunnen bijvoorbeeld oefenen met duidelijke afspraken maken en feedback geven.  

Voor de ROC-studenten is de tweede kansstage een manier om een positieve ervaring op te doen met stages. Het is voor hen fijn om samen te werken met andere jongeren die zelf ook student zijn. De ROC-studenten en de VoorUiters gaan op authentieke wijze met elkaar om en leren elkaar daardoor kennen en waarderen. Door het bestaan van deze tweede kansstages wordt schooluitval voorkomen. 

Een samenwerking om trots op te zijn dus! Vanuit VoorUit zijn we hartstikke blij dat we de tweede kansstages mogelijk kunnen maken en gaan we er graag nog lang mee door. 

Toon de Vries