Pieter Calandlaan 3, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Veelgestelde vragen

Gevraagd door studenten

Moet je een carrière als sociaal werker ambiëren of iets soortgelijks willen doen later?
Nee, dit hoeft zeker niet. Wij hebben graag veel verschillende studenten met verschillende interesses en talenten zodat wij een vernieuwende organisatie kunnen blijven. Bij VoorUit kun je veel competenties opdoen zoals samenwerken, organiseren, voor een groep staan of reflecteren. Alle VoorUiters vinden het leuk naast hun studie praktische ervaring op te doen die hen een bredere blik oplevert.

Is VoorUit alleen voor studenten met een sociale studie?
Nee, dit hoeft zeker niet. Bij VoorUit zijn studenten actief met verschillende interesses en studierichtingen. Door deze diversiteit zijn de teams origineel in hun aanvliegroute, oplossingen en activiteiten in de wijk. Je doet naast je studie praktische ervaring op en dit verrijkt je blik.

Waarom moet je een filmpje opnemen om te solliciteren?
Als VoorUiter sta je met bewoners in contact en sta je geregeld voor een groep kinderen of volwassenen. Durven jezelf te presenteren en laten zien is essentieel. Uit ervaring is gebleken dat degene die een filmpje durven opnemen, tijdens hun werk bij VoorUit taken naar behoren vervullen en durven aangeven als iets niet lukt.

Kan je ervaring opdoen met leidinggeven bij VoorUit?
Bij VoorUit kan je doorgroeien naar wijkcoördinator en een team van 6 á 10 medestudenten aansturen. Ook is het mogelijk om door te groeien naar projectleider.

Hoelang kan je werken bij VoorUit?
Je tekent een contract van 1 jaar, met intentie tot verlenging in gezamenlijk overleg in maart. Gemiddeld zijn studenten 2 jaar actief bij VoorUit maar ook uitzonderingen van studenten die zeven jaar verbonden zijn gebleven aan VoorUit zijn er.

Wat als je wilt stoppen bij VoorUit?
Als er iets aan de hand is waardoor je tijdelijk niet aan je verplichtingen kunt voldoen, dan kunnen wij altijd in overleg treden. Als het er op aankomt dan hebben we bij VoorUit een opzegtermijn van 2 maanden, soms is dit korter in overleg.

Met wie kom je samen te wonen en hoe werkt dit?
Je gaat met 1 of 2 andere studenten samenwonen. Elke VoorUiter heeft een vragenlijst ingevuld met interesses. Wij proberen studenten op basis hiervan te matchen. Je maakt eerst kennis met elkaar en laat dan weten of je het samen aangaat.

Kan je een voorkeur opgeven waar je woont?
VoorUit is actief in tien wijken in Amsterdam West, Nieuw-West en Noord. Je kunt geen voorkeur opgeven voor een wijk. We plaatsen studenten in een team op basis van individuele karaktereigenschappen en competenties die passen bij een team.

Hoeveel uur moet je werken bij VoorUit?
Je werkt gemiddeld 10 uur per week bij VoorUit. In de kerst- en zomervakantie heb je wat minder taken.

Wat voor activiteiten doe je bij VoorUit?
De activiteiten en projecten bedenk je als team samen met de partners in de wijk. Kijk ter inspiratie de road trip langs een aantal VoorUitwijken.