Is werken bij VoorUit wel te combineren met studeren?
Jazeker! Dit is beter te combineren dan werkzaam zijn bij menig andere organisatie. Bij VoorUit hebben we een handboek waarin duidelijk staat: studie op 1,  VoorUit op 2.  Dat betekent dat je tijdens contacturen niet ingeroosterd wordt voor VoorUit.

Moet je een carrière als sociaal werker ambiëren of iets soortgelijks willen doen later?
Nee, dit hoeft zeker niet. Wij hebben graag veel verschillende studenten met verschillende interesses en talenten zodat wij een vernieuwende organisatie kunnen blijven. Bij VoorUit kun je veel competenties opdoen zoals samenwerken, organiseren, voor een groep staan of reflecteren. Alle VoorUiters vinden het leuk naast hun studie praktische ervaring op te doen die hen een bredere blik oplevert.

Waarom moet je een filmpje opnemen om te solliciteren?
Voor je werkzaamheden als VoorUiter heb je contact met buurtbewoners en moet je proactief zijn in het team waarin je werkt en met externen. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk dat de leiding krijgt over een groep kinderen. Durven jezelf te presenteren en laten zien dus. Uit ervaring is gebleken dat degene die een filmpje durven opnemen, tijdens hun werk bij VoorUit taken naar behoren vervullen en durven aangeven als iets niet lukt.

Kan je ervaring opdoen met leidinggeven bij VoorUit?
Bij VoorUit kan je doorgroeien naar wijkcoördinator en een team van 6 á 10 medestudenten aansturen. Ook is het mogelijk om door te groeien naar projectleider.

Hoelang kan je werken bij VoorUit?
Je tekent een contract van 1 jaar, met intentie tot verlenging  in gezamenlijk overleg rond maart van elk jaar. Gemiddeld blijven studenten 2 jaar bij VoorUit maar sommigen zijn wel 6 jaar gebleven.

Wat als je wilt stoppen bij VoorUit?
Als er iets aan de hand is waardoor je tijdelijk niet aan je verplichtingen kunt voldoen, dan kunnen wij altijd in overleg treden. Als het er op aankomt dan hebben we bij VoorUit een opzegtermijn van 2 maanden, soms is dit korter in overleg.

Met wie kom je samen te wonen en hoe werkt dit?
Je gaat met 1 of 2 andere studenten samenwonen. Elke VoorUiter heeft een vragenlijst ingevuld met interesses. Wij proberen studenten op basis hiervan te matchen. Je maakt eerst kennis met elkaar en laat dan weten of je het samen aangaat.

Kan je een voorkeur opgeven waar je woont?
VoorUit heeft woningen verspreid over Amsterdam West/Nieuw-West en Noord. Wij kijken op basis van de vraag waar je geplaatst wordt. We kunnen geen garantie bieden aan individuele studenten in welke wijk dit is.

Hoeveel uur moet je werken bij VoorUit?
Je werkt gemiddeld 10 uur per week bij VoorUit.  In de kerst- en zomervakantie heb je wat minder taken.

Wat voor activiteiten doe je bij VoorUit?
De activiteiten en projecten bedenk je als team samen met de partners in de wijk. Kijk ter inspiratie de road trip langs een aantal VoorUitwijken:

Met wie werk je samen bij VoorUit?
VoorUit doet als organisatie veel samen met actieve buurtbewoners en organisaties.  In samenspraak met woningcorporaties en de gemeente wordt een wijkplan opgesteld en gerealiseerd. Bij de organisatie van activiteiten werk je soms samen met andere maatschappelijke organisaties. De activiteiten doe je soms in tweetallen, soms ook samen met iemand van buiten VoorUit.

Waarom heten jullie VoorUit?
De VU is een van onze mede-oprichters. Vandaar de hoofdletter V en U. Onze logo’s verwijzen naar het leren schrijven van een kind. Onze ambitie is het versterken van de sociale cohesie zodat wijken en de bewoners ervan vooruit kunnen.