Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Verantwoording

ANBI-certificering

Stichting Studenten voor Samenleving is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie aan VoorUit is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie en bereken het fiscale voordeel van je gift.

RSIN 819199631. Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel onbezoldigd.

Jaarverslag VoorUit 2013

Privacybeleid

Uittreksel handelsregister KVK 2020

KVK-nummer

VoorUit is een project van de Stichting Studenten voor Samenleving, KvK-nummer: 34297687. Het doel van de stichting is om bij te dragen aan de sociale cohesie van wijken door participatie van bewoners te bevorderen.

Steun VoorUit

Wil jij VoorUit steunen met een financiële bijdrage? Dat is ontzettend welkom. Jouw gift is bij ons in goede handen. VoorUit is een ANBI. Wij zorgen dat jouw donatie bijdraagt aan betere sociale verbindingen in de VoorUit-wijken van Amsterdam.

T.n.v. Stichting Studenten voor Samenleving

IBAN: NL97 ABNA 0560 1246 35