Louwesweg 6, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Verantwoording

ANBI-certificering
Stichting Studenten voor Samenleving is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat je donatie aan VoorUit is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie en bereken het fiscale voordeel van je gift. RSIN 819199631. Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel onbezoldigd.

ANBI
 
Statuten


Projectplan VoorUit 2018-2020
Jaarverslag VoorUit 2016-2018
Jaarrekening VoorUit 2018
Jaarrekening VoorUit 2017
Jaarverslag VoorUit 2016
Jaarrekening VoorUit 2016
Jaarrekening VoorUit 2015
Jaarverslag VoorUit 2015
Jaarrekening VoorUit 2014
Jaarverslag VoorUit 2014
Jaarrekening VoorUit 2013
Jaarverslag VoorUit 2013
Privacybeleid

Jaarrekening VoorUit 2019
Jaarverslag VoorUit 2019

Jaarrekening VoorUit 2020
Jaarverslag VoorUit 2020

Uittreksel handelsregister KVK 2020


KVK-nummer

VoorUit is een project van de Stichting Studenten voor Samenleving, KvK-nummer: 34297687. Het doel van de stichting is om bij te dragen aan de sociale cohesie van wijken door participatie van bewoners te bevorderen.

Steun VoorUit
Wil jij VoorUit steunen met een financiële bijdrage? Dat is ontzettend welkom. Jouw gift is bij ons in goede handen. VoorUit is een ANBI. Wij zorgen dat jouw donatie bijdraagt aan betere sociale verbindingen in de VoorUit-wijken van Amsterdam.

T.n.v. Stichting Studenten voor Samenleving
IBAN: NL97 ABNA 0560 1246 35