Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

VoorUit-stages tijdens het coronavirus

VoorUit-stages tijdens het coronavirus

VoorUit werkt al jaren samen met het ROC. Sommige ROC-studenten in de sector Zorg & Welzijn kunnen in het jaar om welke reden dan ook, een eerdere stage elders niet afronden. VoorUit biedt hun graag een vervangend stagetraject aan gedurende twee maanden. In deze maanden helpt de ROC-student mee met het organiseren en begeleiden van de activiteiten die VoorUit organiseert. VoorUiters begeleiden de ROC-student hierin, zij nemen daarmee een rol aan als stagebegeleider.  

Ook dit schooljaar kijken we weer terug op een fijne samenwerking. Het jaar kreeg een onverwachte wending door het coronavirus. Tot ieders teleurstelling moesten in maart de verschillende stagetrajecten die op dat moment liepen noodgedwongen stopgezet worden.

Eind mei brak een nieuwe fase aan, waarin gelukkig weer de mogelijkheid ontstond om samen te werken met de stagiaires van het ROC. Verschillende VoorUit wijken toonden hierin initiatief en gaven aan graag een ROC-student een stageplek te kunnen en willen bieden.

Om die reden konden er sinds begin juni gelukkig nog een aantal (verkorte) stagetrajecten in gang gezet worden! En dat is voor zowel VoorUit als het ROC ontzettend fijn. Het biedt VoorUiters een nieuwe visie op hun huidige werkzaamheden en kan een leerschool zijn in het ontwikkelen van vaardigheden als coaching en begeleiding. De ROC-studenten krijgen een nieuwe mogelijkheid om hun stage op een prettige manier af te ronden. De aanwezigheid, ideeën en het enthousiasme van de ROC-studenten hebben ook de afgelopen tijd een meerwaarde gevormd voor de VoorUit activiteiten en de bezoekers hiervan.  

Graag willen we blijven leren van elkaar. Mede om die reden zetten we ook volgend jaar deze waardevolle samenwerking graag voort.

Foto boven: Stagiaire Seyda tijdens de Kidsclub in Geuzenveld