Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

ROC stages

ROC stages bij VoorUit

Al jaren hebben wij een waardevolle samenwerking met het ROC van Amsterdam. Studenten van het ROC kunnen bij VoorUit stagelopen. Dat zijn stages voor ROC’ers die, om welke reden dan ook, een eerdere stage elders niet afgerond hebben. Wij bieden deze ROC’ers een vervangend stagetraject van acht weken, waarin de studenten bij twee activiteiten van VoorUit aansluiten. Gedurende de stage werkt de student met de VoorUiters mee aan de voorbereiding en uitvoering van activiteiten. De VoorUiters treden op als stagebegeleider.

De praktijk leert dat dit een bijzondere samenwerking is. Voor VoorUiters is het fijn om te kunnen bouwen op de vaardigheden van de ROC-studenten en om te kunnen oefenen met de rol van stagebegeleider. Voor ROC’ers is het fijn om samen te werken met andere jongeren die zelf ook student zijn. De ROC’ers en de VoorUiters gaan op authentieke wijze met elkaar om en leren elkaar daardoor kennen en waarderen. Door het bestaan van deze stages wordt schooluitval voorkomen.

Ik heb dit jaar met veel plezier de coördinatie van de stages binnen VoorUit verzorgd. De stages zijn natuurlijk waardevol voor de ROC’ers, maar zeker ook voor de VoorUiters. Zij leren net zo veel van de ROC’ers als andersom.

Toon de Vries

Projectassistent ROC stages

Ik zie studenten binnenkomen die bij een eerdere stage een vervelende ervaring hebben opgedaan. Dankzij de stages bij VoorUit zie ik dat deze studenten opbloeien en dat hun zelfvertrouwen en plezier toeneemt.

Hester van der Hoeven

Leerwerkcoach/Loopbaanadviseur ROC van Amsterdam