Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Voorzitter Stichting Studenten voor Samenleving

Zie jij jezelf leiding geven aan het bestuur van onze stichting? Reageer dan op de rol van;

Voorzitter (m/v/x)

De Stichting in het kort
Stichting Studenten voor Samenleving wil een brug slaan tussen studenten en wijkbewoners in Amsterdam en Zaandam. Om dit tot stand te brengen organiseert de stichting projecten waarin studenten aan de slag gaan als vrijwilliger of stagiair. De studenten worden uitgedaagd om vaardigheden te ontwikkelen die goed van pas komen tijdens hun studie en later op de arbeidsmarkt. Daarnaast doen studenten allerlei maatschappelijke relevante ervaringen op waar ze levenslang iets aan hebben. Het belangrijkste project van de stichting is VoorUit. 

VoorUit in het kort
Bij VoorUit worden studenten en starters aan woningen gekoppeld die binnenkort gesloopt of gerenoveerd gaan worden. Hiertegenover staat dat zij zich tien uur per week inzetten om de sociale verbondenheid in de wijk of het gebouw een boost te geven.
Het mes snijdt hier aan twee kanten: de studenten wonen betaalbaar en doen ervaringen op die een waardevolle aanvulling op hun leven zijn, en er wordt op lokaal niveau gewerkt aan een leefbare buurt voor iedereen.

De studenten werken hierin samen met partners als de gemeente, woningcorporaties, scholen, bibliotheken en andere organisaties. De doelgroep loopt uiteen van jonge kinderen tot senioren.
VoorUit draagt ook bij aan verschillende andere projecten zoals Community Service Learning, waarbij academische studenten hun kennis inzetten om een vraagstuk in de praktijk op te lossen, en Hart voor de Buurt, waarin mbo, hbo en wo-studenten samen stage lopen in de wijk.

Vacature voorzitter
Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn zoekt het bestuur van de Stichting Studenten voor Samenleving een nieuwe voorzitter.
Deze persoon is het gezicht van de stichting naar buiten én naar binnen.

Het takenpakket omvat:
– De bestuursvergaderingen leiden
– Het bestuur leiden: initiatieven nemen, voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging binnen het bestuur zorgen
– De stichting naar binnen en buiten vertegenwoordigen

En in samenwerking met de projectmanager:
– De voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen bewaken, zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de stichting
– Nieuwe ontwikkelingen bijhouden en implementeren
– Problemen signaleren en oplossingen aandragen of deze bij het juiste bestuurslid beleggen

Functie-eisen:
– Goede communicatieve vaardigheden
– Affiniteit met besturen en management
– Affiniteit met juridische en arbeidsrechtelijke aspecten van stichtingen
– Inzicht in sociaal-maatschappelijke vraagstukken van dit moment
– In staat zijn zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
– Leiding kunnen geven
– Initiëren van discussies over de strategie van de stichting
– Goede omgang met vrijwilligers en werknemers
– Bij voorkeur een voor VoorUit relevant netwerk in Amsterdam, denk aan fondsen, gemeente Amsterdam en onderwijsinstellingen

Interesse?
Stuur uw motivatie en CV naar info@vooruitproject.nl of neem contact op met bestuurslid Sylvia Vink via c.c.vink@vu.nl