Louwesweg 6G, Amsterdam
info@vooruitproject.nl

Wereldcafé ‘Sociaal Ondernemerschap’

Wereldcafé ‘Sociaal Ondernemerschap’

Maandagmiddag 7 december kwamen studenten van de master Sociologie van de VU, vanuit het vak Beïnvloeden van Maatschappelijke Participatie samen met sociaal ondernemers uit Amsterdam en een afvaardiging van VoorUit. In het kader van Community Service werd er een brug gebouwd tussen samenleving en de universiteit door de studenten de mogelijkheid te bieden hun academische vaardigheden in te zetten voor het beroepenveld.

De studenten hadden een aantal sociaal ondernemers in Amsterdam geïnterviewd over communityvorming. Deze interviews en de aanwezigheid van de sociaal ondernemers waren de basis voor het Wereldcafé. Onder leiding van wijkcoördinatoren van VoorUit gingen de aanwezigen per tafel in verschillende rondes aan de slag met vragen als: ‘Hoe dragen sociaal ondernemers bij aan de leefbaarheid?’ en ‘welke obstakels ondervinden sociaal ondernemers?’.

Samen werd gesproken over deze obstakels en mogelijke oplossingen vanuit de theorie en de praktijk. De uitkomsten bieden een mooie basis om het contact te intensiveren, onderzoeksvragen te formuleren en elkaars klankbord te worden. De pilot Community Service van Sociologie wordt in april 2016 geëvalueerd.

Tekst: Nynke Coenraads