Wat doe je bij VoorUit?

Bij VoorUit doe je minimaal 10 uur per week maatschappelijk werk in de wijk waar je woont in ruil voor woonruimte. Dit is opgedeeld in verschillende onderdelen.

Per week besteed je ongeveer 6 uur aan het organiseren van activiteiten. Dit zijn verschillende activiteiten, variërend van huiswerk begeleiding, creatieve activiteiten voor kinderen tot (taal) activiteiten voor volwassenen. Veel activiteiten vinden in de namiddag plaats tussen 15 en 18 uur. De planning word in overleg met je team gemaakt op basis van je studierooster want college’s krijgen prioriteit. Studie staat op 1 en VoorUit op 2.

Hiernaast dien je zelf ongeveer 2 uur per week te besteden aan voorbereiding van activiteiten, zoals het werven van buurtbewoners of het overleggen met teamleden.

Iedere VoorUiter dient hiernaast een contactgezin te zoeken, een gezin of persoon in de wijk.  Idealiter ga je hier wekelijks langs, dit zal wekelijk rond de 2 uur in beslag nemen. Het doel hiervan is om elkaars leefwereld te leren kennen. Studenten eten vaak bij het gezin, gaan samen naar de bieb of ondersteunen de ouders bij het lezen van een moeilijke brief. 

Incidenteel zijn ook extra activiteiten waar je aan mee doet zoals trainingen, om je voor te bereiden op bepaalde activiteiten. Zoals thema-avonden.

Wonen

Je wordt geplaatst in een van de wijken waar VoorUit actief is. Daar woon je met een of meerdere teamgenoten in een appartement. Wij proberen aan de hand van een ingevulde vragenlijst je zo goed mogelijk te matchen met een huisgenoot. Je mag zelf ook nog een kopje thee drinken met je mogelijke nieuwe huisgenoot, om vervolgens zelf te besluiten om samen te gaan wonen.

Kosten

Je betaalt geen huur, maar wel servicekosten, gas, water en elektra.

Wie zoeken wij?

Als je wilt deelnemen aan VoorUit sta je ingeschreven bij een erkende universitaire of hbo onderwijsinstelling in Amsterdam. We plaatsen alleen studenten die Nederlands spreken. Je bent geïnteresseerd in wat er in de samenleving speelt en hebt een visie op maatschappelijke thema’s. Je bent gedreven en leergierig, hebt een open instelling en benadering. Je hebt een aanpakkersmentaliteit en wil aan de slag met nieuwe inzichten die je opdoet.

Bij VoorUit krijg je veel verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat je kunt schakelen tussen uiteenlopende rollen. Het ene moment ben je creatief, terwijl er een andere keer een beroep wordt gedaan op je autoriteit of oplossingsgerichte vermogen. Je kunt omgaan met een agenda en wisselende werkzaamheden. Flexibiliteit is een must.

Je kunt met uiteenlopende sociale situaties omgaan: van een informeel gesprek met een ouder tot een formeel gesprek met een wijkpartner. Je bent bereid om pedagogische en didactische vaardigheden te leren. Je vindt het leuk om volwassenen en kinderen iets te leren en kennis over te dragen. Ervaring hierin is een pre, maar geen vereiste.

Je werkt graag in teamverband samen aan een gemeenschappelijk doel. Je ziet de waarde van teambuilding en bent bereid hieraan bij te dragen. Je kunt je ideeën helder overbrengen. Je hebt inlevingsvermogen, inzicht in jezelf, bent contactvaardig en kunt omgaan met kritiek. Je bent goed te bereiken via mail en Whatsapp.

Aan al onze medewerkers vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voordat ze geplaatst worden. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken bij VoorUit. Na je sollicitatie ontvang je meer informatie over hoe je een VOG aanvraagt.

Contractduur

Je tekent bij ons een contract voor een jaar, voor deze termijn zal je ook gegarandeerd een onderkomen hebben. Dit contract is in principe niet  door VoorUit opzegbaar, tenzij zich redenen voordoen dat een redelijk handelend werkgever een contract mag beëindigen. De opzegtermijn is 2 maanden.