Wat doe je bij VoorUit?

Bij VoorUit doe je minimaal 10 uur per week maatschappelijk werk in de wijk waar je woont in ruil voor woonruimte. Dit is opgedeeld in verschillende onderdelen.

Per week besteed je ongeveer 6 uur aan het organiseren van activiteiten. Dit zijn verschillende activiteiten, variërend van huiswerk begeleiding, creatieve activiteiten voor kinderen tot (taal) activiteiten voor volwassenen. Check onze socials of de VoorUit Jaarvideo om een impressie te krijgen van de activiteiten die wij organiseren. Veel activiteiten vinden in de namiddag plaats tussen 15 en 18 uur. De planning word in overleg met je team gemaakt op basis van je studierooster, want college’s krijgen prioriteit.

Hiernaast dien je zelf ongeveer 2 uur per week te besteden aan voorbereiding van activiteiten, zoals het werven van buurtbewoners of het overleggen met teamleden.

Iedere VoorUiter dient hiernaast een contactgezin te zoeken, een gezin of persoon in de wijk. Idealiter ga je hier wekelijks langs, dit zal wekelijk rond de 2 uur in beslag nemen. Het doel hiervan is om elkaars leefwereld te leren kennen. Studenten eten vaak bij het gezin, gaan samen naar de bieb of ondersteunen de ouders bij het lezen van een moeilijke brief. 

Incidenteel zijn ook extra activiteiten waar je aan mee doet zoals trainingen, om je voor te bereiden op bepaalde activiteiten. Zoals thema-avonden.

Combinatie met de studie

Zodra je werkzaam wordt bij VoorUit, krijg je het handboek. Hier staat in hoe VoorUit te werk gaat, maar ook: ”studie staat op 1, VoorUit op 2”. ”Onder studie verstaan we ingeroosterde college of contacturen op de HvA, VUof UvA.” Als VoorUiter werk je in een team van studenten en bij een organisatie met veel studenten. Iedereen wilt zijn tentamens halen met mooie cijfers. Het gebeurt ook weleens dat onderling activiteiten worden opgevangen, teamleden helpen elkaar ook met de studie. Want als je studie goed gaat dan kan je ook je VoorUit werkzaamheden goed uitvoeren.

”Kay zit nu 2 jaar bij VoorUit hij heeft vooral leren improviseren, plannen en omgaan met onverwachte situaties, door al van te voren rekening te houden met situaties. Hij doet momenteel 2 majoren, dit zijn 2 grote minoren met extra vakken. Dit hoort bij de studie Beta-Gamma. Hij volgt vakken van Biologie en Filosofie in jaar 2. Sommige dagen is hij druk met de studie van 9 tot 5, door bijvoorbeeld verplichte colleges. Per periode verschilt zijn studierooster, dus het is belangrijk om goed te overleggen en te plannen met mijn teamgenoten. Het voordeel van VoorUit is dat vaak hierom heen gepland kan worden. Zolang je goede afspraken maakt. VoorUit is goed te combineren zelfs met een drukke studie. 

-K. Ihle
Bèta-gamma student, UvA”

Wonen

Je wordt geplaatst in een van de wijken waar VoorUit actief is. Daar woon je met een of meerdere teamgenoten in een appartement. Wij proberen aan de hand van een ingevulde vragenlijst je zo goed mogelijk te matchen met een huisgenoot. Je betaalt geen huur, maar wel servicekosten, gas, water en elektra.
Op onderstaande afbeeldingen is een voorbeeld te zien van een woning via VoorUit.

Wie zoeken wij?

Als je wilt deelnemen aan VoorUit dien je ingeschreven te zijn bij de start van je werkzaamheden, aan een erkende universitaire of hbo onderwijsinstelling in Amsterdam. We plaatsen alleen studenten die Nederlands spreken. Je bent geïnteresseerd in wat er in de samenleving speelt en hebt een visie op maatschappelijke thema’s. Je bent gedreven en leergierig, hebt een open instelling en benadering. Je hebt een aanpakkersmentaliteit en wil aan de slag met nieuwe inzichten die je opdoet.

Bij VoorUit krijg je veel verantwoordelijkheid. Daarom is het belangrijk dat je kunt schakelen tussen uiteenlopende rollen. Het ene moment ben je creatief, terwijl er een andere keer een beroep wordt gedaan op je autoriteit of oplossingsgerichte vermogen. Je kunt omgaan met een volle agenda en wisselende werkzaamheden op een dag. Flexibiliteit is een must.

Je kunt met uiteenlopende sociale situaties omgaan: van een informeel gesprek met een ouder tot een formeel gesprek met een wijkpartner. Je bent bereid om pedagogische en didactische vaardigheden te leren. Je vindt het leuk om volwassenen en kinderen iets te leren en kennis over te dragen. Ervaring hierin is een pre, maar geen vereiste.

Je werkt graag in teamverband samen aan een gemeenschappelijk doel. Je ziet de waarde van teambuilding en bent bereid hieraan bij te dragen. Je kunt je ideeën helder overbrengen. Je hebt inlevingsvermogen, inzicht in jezelf, bent contactvaardig en kunt omgaan met kritiek. Je bent goed te bereiken via mail en Whatsapp.

Aan al onze medewerkers vragen wij om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen voordat ze geplaatst worden. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken bij VoorUit. Na je sollicitatie ontvang je meer informatie over hoe je een VOG aanvraagt.

Een beetje enthousiast geworden? Klik dan hier voor de sollicitatiepagina